Mål och medel

Målet med mitt skrivande är att andra ska läsa. Alltså måste jag skriva klart så att det finns något som bildar en helhet, en roman eller en novellsamling. För december månad väljer jag att satsa på att ta hand om mina noveller.

Ett av mina medel för att nå målet, är att skriva ofta. Jag har bestämt mig för att avsätta tid för skrivstunder fem dagar i veckan. Det ska vara skrivstunder då jag bara fokuserar på texterna och inte gör annat samtidigt. Som det varit hittills har jag skrivit lite nu och då. Numera är det fem stunder per vecka som gäller.

Naturligtvis sker tankar, läsning, små anteckningar mer kontinuerligt, de räknar jag inte till mina skrivstunder. Skrivstunder är helt egen tid, tid då annat lämnas utanför. Jag har också insett att det är viktigt för mig att jag även har dagar då jag inte skriver. Tider då jag gör annat utan att ha dåligt samvete för det.

Nu ser jag fram emot veckans fem stunder för skrivande. Hoppas på riktigt långa stunder!

Annonser